Unbrick sửa treo logo Sony Xperia Z Ultra thành công

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

 

sony-xperia-ultra

Địa chỉ chuyên sửa lỗi brick, treo logo, lên chớp tắt Sony Xperia Z Ultra C6802 C6806 C6833 C6843 SOL24 SGP412 lấy ngay giá rẻ, nhanh nhất Thành Phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi unbrick bằng Tools bản quyền không tháo máy, không can thiệp phần cứng

Với cách làm của chúng tôi thì trong quá trình sửa lỗi, quý khách ngồi cạnh bên xem trực tiếp và chờ lấy máy.

Thời gian chỉ trong 30 phút.

Phí dịch vụ 100 – 200.000 VND.

Hình ảnh và log mà chúng tôi đã Unbrick thành công Xperia Z Ultra

Screenshot_2016-07-14-14-21-01

Screenshot_2016-07-14-14-21-10

Screenshot_2016-07-14-14-21-16

RUNNING S1_BOOT VER “S1_Boot_MSM8974_LA1.0_56-A”

ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004

[ llcomm: 00080000,00008000 ] DEVICE ID: 0036C1FF
FLASH ID: “0011/01000010”
LOADER VERSION: LOADER_RELEASE_MSM8974_32_AID_4

PHONE IMEI : 3576560523xxxx
writing “C:\Users\PHONG\Desktop\14_5_A_0_242.APP_SW_Togari_GENERIC_1271_5715_S1_SW_LIVE_6732_PID1_0005_MMC.SIN_FILE_SET”
Processing package
14_5_A_0_242.APP_SW_Togari_GENERIC_1271_5715_S1_SW_LIVE_6732_PID1_0005_MMC.SIN_FILE_SET

Testing package integrity …
PROCESSING: partition-image_S1-SW-LIVE-6732-PID1-0005-MBR.sin
UPDATING S1_BOOT TO VERSION : 1270-3115 S1_BOOT_MSM8974_RHINE1.3_LA1.04_11
PARSING: “DEVELOPMENT”
value OTP_LOCK_STATUS_1 :  UNLOCKED, not match LOCKED
PARSING: “TEST_OEM0_007B00E1”
value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED
value OTP_DATA_1 :  00000100, not match 01000400
value IDCODE_1 : 007B00E1, match 007B00E1
PARSING: “PRECOMMERCIAL_007B00E1”
value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED
value OTP_DATA_1 : 01000400, match 01000400
value IDCODE_1 : 007B00E1, match 007B00E1
PROCESSING : dbi_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3_1.04_11_AID_4_S1-SDI2-6732-PID1-0004-SDI_S1-BOOT-6732-0004-MMC.sin
PROCESSING : emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3_1.04_11_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID09-OEM1-AID4-DE …
PROCESSING : s1sbl_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3_1.04_11_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1 …
PROCESSING : sbl1_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3_1.04_11_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1- …
PROCESSING : tz_S1_Boot_MSM8974_Rhine1.3_1.04_11_AID_4_PLATFORM-MSM8974-LIVE-HWID007B00E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BO …
PROCESSING : Amami_S1BootConfig_MiscTA_130115_1430.ta
Writing TA unit 0002/084F/0049
Writing TA unit 0002/08FD/0001
BOOT UPDATED
PROCESSING: cache_S1-SW-LIVE-6732-PID1-0005-MMC.sin
PROCESSING: apps_log_S1-SW-LIVE-6732-PID1-0005-MMC.sin
PROCESSING: kernel_S1-SW-LIVE-6732-PID1-0005-MMC.sin
PROCESSING: fotakernel_S1-SW-LIVE-6732-PID1-0005-MMC.sin
SKIP: partition-image_S1-SW-LIVE-6732-PID1-0005-MBR.sin
PROCESSING: rpm_S1-RPMFW-LIVE-6732-PID1-0005-MMC.sin
writing “C:\Users\PHONG\Desktop\14_5_A_0_242.FSP_Togari_GLOBAL_HSPA_1275_7780_S1_SW_LIVE_6732_PID1_0005_MMC.R1D.SIN_FILE_SET”
Processing package
14_5_A_0_242.FSP_Togari_GLOBAL_HSPA_1275_7780_S1_SW_LIVE_6732_PID1_0005_MMC.R1D.SIN_FILE_SET

Testing package integrity …
PROCESSING: userdata_S1-SW-LIVE-6732-PID1-0005-MMC.sin
PROCESSING: system_S1-SW-LIVE-6732-PID1-0005-MMC.sin
PROCESSING: amss_fs_1_S1-MODEMSW-LIVE-6732-PID1-0005-MMC.sin
PROCESSING: amss_fs_2_S1-MODEMSW-LIVE-6732-PID1-0005-MMC.sin
PROCESSING: amss_fsg_S1-MODEMSW-LIVE-6732-PID1-0005-MMC.sin
Processing UPDATE files
SKIP: simlock.ta
PROCESSING: cust-reset.ta
Writing TA unit 0002/08A4/000E
PROCESSING: fota-reset.ta
Writing TA unit 0002/0964/0001
Elapsed: 339 seconds

Check Also

tai-khoan-mi-11-lite

Mở khóa thoát phá tài khoản Xiaomi Mi 11 Lite giá rẻ

  Địa chỉ mở khóa tài khoản (Mi iCloud) Xiaomi Mi 11 Lite M2101K9AG lấy …

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Powered by themekiller.com